Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Modul kem Perkasa

Kem ini mengambil masa selama 4 minggu iaitu dibahagikan kepada dua bentuk program iaitu:

1. Kem PERKASA@remaja (2 minggu)

  • Modul Penerokaan Kendiri
  • Modul Pengurusan Kendiri
  • Modul Pemerkasaan Kendiri
  • Modul Kerohanian

2. Pembangunan kemahiran/kursus intensif teknikal (2 minggu)

IMG_5697