Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Modul Komuniti GENIUS Remaja

Beberapa pendekatan asas digunakan dalam melaksanakan program remaja ini. Pendekatan ini termasuk:

  1. Pembangunan remaja positif bagi meningkatkan keupayaaan untuk melindungi diri mereka dan mengurangkan risiko
  2. Program berterusan untuk menerapkan amalan penyertaan secara aktif dalam kalangan remaja
  3. Memupuk aset remaja bagi meningkatkan daya tahan mereka