Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Objektif

  • Mewujud, menguji dan menyelaras program intervensi bagi tujuan memperkasakan golongan remaja
  • Menjalankan penyelidikan untuk menilai keberkesanan program intervensi
  • Menggalakkan penyelidikan multidisiplin dalam pelbagai isu yang membabitkan remaja terutamanya remaja berisiko
  • Mewujudkan hubungan strategik dengan pusat-pusat penyelidikan serantau dan antarabangsa yang berkaitan dengan pemerkasaan generasi muda

IMG-20160531-WA0016