Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Objektif

  • Meningkatkan modal sosial yang cemerlang supaya dapat mengurangkan aktiviti merempit
  • Memulihkan remaja yang terbabit dengan membangunkan emosi, spiritual dan intelektual remaja secara bersepadu melalui pendekatan holistik
  • Memperkasa diri peserta melalui peningkatan penghargaan kendiri, resilien, tingkah laku asertif dan penjajaran kompetensi dan kepimpinan
  • Menerapkan sifat ingin berkhidmat secara sukarela kepada masyarakat

IMG_2578