Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

PENERBITAN

Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) mempunyai beberapa kumpulan penyelidikan yang berpengalaman dan bergiat aktif bagi menjalankan kajian dalam mengenalpasti permasalahan sosial yang berlaku dalam kalangan remaja. Melalui kajian ini setiap kumpulan penyelidikan sentiasa berusaha menemukan jalan penyelesaian kepada masalah di kalangan remaja tersebut. Terdapat beberapa hasil penyelidikan ini telah diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal dan prosiding di dalam negara dan peringkat antarabangsa.