Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

PENYELIDIKAN

  1. Pengukuhan 25 Aset Remaja (UKM-PERKASA-1-2010)
  2. Penilaian Kesan dan Analisis Pulangan Pelaburan Program penciptaan Nilai Sosio-Ekonomi: Kajian Kes Perkasa Remaja (UKM-PERKASA-2-2011)
  3. Kajian Pasca Penilaian 25 Aset Remaja (UKM-PERKASA-3-2011)
  4. Kajian Intervensi Kem Perkasa (UKM-PERKASA-4-2011)
  5. Sosiolisasi Remaja bandar: kajian di pantai dalam (UKM-PERKASA-5-2011)
  6. Communication and social change at-risk youth (UKM-PERKASA-6-2011)
  7. At-risk youth in pantai dalam: family social capital and social participation in community (UKM-PERKASA-7-2011)
  8. Promoting youth development in disadvantages community through ICT (UKM-PERKASA-8-2011)
  9. Meneroka pendekatan memperkasa aset sosial dan interventasi berfokuskan risiko dalam menangani remaja berisiko (ERGS/1/2012/SS02/UKM/02/3)
  10. Mainscreaming youth in marginalized communities (LRGS/2013/UMK-UKM/SS/01)