Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Syarat Peserta Kem Perkasa

  • Lelaki
  • Berumur antara 18-25 tahun
  • Sihat tubuh badan
  • Tiada kes jenayah berat
  • Boleh membaca dan menulis
  • Bersemangat tinggi
  • Tidak bersekolah atau tamat sekolah
  • Ingin berubah dan memperbaiki cara hidup
  • Terlibat dalam aktiviti menunggang motosikal secara berbahaya
  • Pernah dikenakan hukuman kesalahan trafik atau perintah khidmat masyarakat

IMG_6451