Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Visi

Menjadi pusat kecemerlangan bertaraf antarabangsa yang mendalami isu-isu remaja melalui pelbagai strategi pemerkasaan yang merangkumi proses penyelidikan, intervensi dan penjanaan pangkalan data yang membantu dalam perancangan bersepadu bagi membina generasi muda yang berdaya saing, dinamik, yakin dan berani.

IMG-20160531-WA0018