PROGRAM TEAM BUIDLING & PEMURNIAN MODUL GENIUS Remaja

Negeri Sembilan, September 2020 – Elemen penting dalam memastikan sesuatu organisasi dapat mengekalkan pencapaian yang cemerlang adalah dengan menerapkan amalan kerja berpasukan, sentiasa bermotivasi dan komited dalam melakukan tugasan yang diberikan. Oleh itu, Pihak Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) melaksanakan Program Team Building & Pemurnian Modul selama empat hari bertempat di Avillion, Port Dickson pada 3 hingga 6 September. Seramai 44 orang kakitangan PERKASA telah terlibat dalam program ini yang terdiri daripada bahagian pengurusan, felo dan juga tenaga pengajar.

Objektif program ini:

  • Memberi peluang kepada kakitangan memahami rakan sekerja serta memperkukuhkan hubungan di antara ahli dalam sesebuah organisasi .
  • Meningkatkan motivasi, penglibatan dan komitmen kakitangan dalam pengurusan organisasi.
  • Menambah baik modul sedia ada dan menyelaras semua modul untuk kegunaan semua pusat komuniti.

Tuan Fairul bersama pasukan sedang menerangkan produk jualan mereka sewaktu slot Bengkel Keusahawanan.

 

Kakitangan sedang tekun mendengar tips komunikasi berkesan sewaktu slot Bengkel Ketrampilan dan Komunikasi.

 

Sesi bergambar kakitangan PERKASA sebelum program tamat.