Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Ketua Pentadbiran

Pn. Azrina Megat Mustaffa