Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Pegawai Tadbir N41

En. Mohd Fairul Hisham Bin Zainal