Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

Tenaga Pengajar Kelas Kek & Pastri

Filiz Fida Adila Mohammad Fakri


Nur Aliya Md Zin


Fatimah bt Jusoh


Siti Effa Ezzati Mohd Abd Wahab


Che Hamizah Che Husain


Mira Hazirah Hamdan