Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 11 • Number 1 • June 2008

REMAJA DAN MASALAHNYA MENGIKUT MPCL (Mooney Problem Check List)

REMAJA DAN MASALAHNYA MENGIKUT MPCL (Mooney Problem Check List)

 •  Siti Rohayu Ahmadan, Khaidzir Hj Ismail
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2008
 •   Download

Prospek Perniagaan Kendalian Pelajar: Kes Universiti Kebangsaan Malaysia

Prospek Perniagaan Kendalian Pelajar: Kes Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  Ahmad Raflis Che Omar, Hj. Jumali Hj. Selamat, Khaidzir Hj. Ismail
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2008
 •   Download

PENILAIAN PANDANGAN PELAJAR KEATAS PERBEZAAN LAYANAN IBU BAPA TERHADAP ANAK LELAKI DAN ANAK PEREMPUAN

PENILAIAN PANDANGAN PELAJAR KEATAS PERBEZAAN LAYANAN IBU BAPA TERHADAP ANAK LELAKI DAN ANAK PEREMPUAN

 •  Mohamad Nasir Saludin, Rika Fatimah, P.L. , Naziren Nazarudin
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2008
 •   Download

CIRI-CIRI PERSONALITI DAN KEPIMPINAN PENGETUA KOLEJ KEDIAMAN YANG IDEAL DARI PERSPEKTIF PELAJAR

CIRI-CIRI PERSONALITI DAN KEPIMPINAN PENGETUA KOLEJ KEDIAMAN YANG IDEAL DARI PERSPEKTIF PELAJAR

 •  Khairul Anwar Mastor
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2008
 •   Download

KEPUASAN SERTA HARAPAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA IBUBAPA DAN ANAK: BERDASARKAN KAWALAN FUZZY LOGIC

KEPUASAN SERTA HARAPAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA IBUBAPA DAN ANAK: BERDASARKAN KAWALAN FUZZY LOGIC

 •  Mohamad Nasir Saludin, Rika Fatimah, P.L. Tan Yin Chi
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2008
 •   Download

Kajian Penambahbaikan Kurikulum Universiti Kuala Lumpur Malaysian Spanish Institute Untuk Memenuhi Keperluan Pelajar Teknologi Kejuruteraan Industri Automotif

Kajian Penambahbaikan Kurikulum Universiti Kuala Lumpur Malaysian Spanish Institute Untuk Memenuhi Keperluan Pelajar Teknologi Kejuruteraan Industri Automotif

 •  Mohd Nizam Ab Rahman, Rahim Jamian
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2008
 •   Download

K-Economy and Globalisation ― Are Our Students Ready?

K-Economy and Globalisation ― Are Our Students Ready?

 •  Ramlee Mustapha, Faridah Karim, Ruhizan Mohd Yasin, Norzaini Azman, Hamidah Yamat, Abdul Wahab Muhammad, Sobri Takriff
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2008
 •   Download

KEPINTARAN EMOSI SEBAGAI FAKTOR PERAMAL PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR IPTA: IMPLIKASI TERHADAP KEBOLEHPASARAN

KEPINTARAN EMOSI SEBAGAI FAKTOR PERAMAL PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR IPTA: IMPLIKASI TERHADAP KEBOLEHPASARAN

 •  Noriah Mohd. Ishak, Shaharuddin Ahmad, Kadderi Md. Desa, Rozlina Tan Abdullah
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2008
 •   Download