Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 12 • Number 1 • June 2009

Analisis Kepimpinan dalam Meredah Kabut

Analisis Kepimpinan dalam Meredah Kabut

 •  Jumali Hj. Selamat, Che Abdullah Che Ya
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2009
 •   Download

Kekangan Dalam Menjalankan Perniagaan Dalam Kalangan Pelajar Di Universiti Kebangsaan Malaysia

Kekangan Dalam Menjalankan Perniagaan Dalam Kalangan Pelajar Di Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  Norasmah Othman, Azzyyati Anuar, Muhammad Husin
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2009
 •   Download

PERSONALITY TRAITS AND LANGUAGE LEARNING ATTITUDES AMONG COLLEGE STUDENTS

PERSONALITY TRAITS AND LANGUAGE LEARNING ATTITUDES AMONG COLLEGE STUDENTS

 •  Harison Mohd Sidek
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2009
 •   Download

THE DYNAMICS OF ENGLISH LANGUAGE USE AMONG MALAYSIAN BLOGGERS: PERCEPTION OF TESL STUDENTS AT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

THE DYNAMICS OF ENGLISH LANGUAGE USE AMONG MALAYSIAN BLOGGERS: PERCEPTION OF TESL STUDENTS AT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 •  Ramlee Mustapha, Lydia Wong Su Mei
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2009
 •   Download

Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu Dalam Menjaras Ribut Menerusi Pendekatan Dakwah

Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu Dalam Menjaras Ribut Menerusi Pendekatan Dakwah

 •  Jumali HJ. Selamat
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2009
 •   Download

KAUNSELING UNTUK KESEJAHTERAAN – SATU KAJIAN KES PERKHIDMATAN KAUNSELING DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

KAUNSELING UNTUK KESEJAHTERAAN – SATU KAJIAN KES PERKHIDMATAN KAUNSELING DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 •  Taip Abu, Abdul Halim Othman
 •  Pusat Perkembangan Pelajar
 •  2009
 •   Download