Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 14 • Number 1 • December 2011

Penilaian Aktiviti Kokurikulum Berkredit Berasaskan Kontrak Pembelajaran di UKM

Penilaian Aktiviti Kokurikulum Berkredit Berasaskan Kontrak Pembelajaran di UKM

 •  JUMALI HJ SELAMAT, KHAIDZIR HJ ISMAIL, KADARUDDIN AIYUB, KADIR ARIFIN, LUKMAN Z. MOHAMAD, ROSLEE RAJIKAN, AZAHAN AWANG, MOHD. HELMI ABD RAHIM & NORFADILLAH DERAHIM
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download

Persepsi Terhadap Pengukuran Hubungan Organisasi – Publik: Perspektif Pelajar Komunikasi dan Media Universiti Penyelidikan di Malaysia

Persepsi Terhadap Pengukuran Hubungan Organisasi – Publik: Perspektif Pelajar Komunikasi dan Media Universiti Penyelidikan di Malaysia

 •  NORHAYATI BASRI, LAU SIRLEY, CHEN HSIEN NEE, MOHD FAIZAL ISMAIL & CHANG PENG KEE
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download

Kebolehpasaran Graduan UKM: Satu Kajian Perbandingan Antara Graduan Disiplin Sains dengan Bukan Sains

Kebolehpasaran Graduan UKM: Satu Kajian Perbandingan Antara Graduan Disiplin Sains dengan Bukan Sains

 •  Shaharuddin Ahmad , noraziah ali & Mohd Fauzi Hamzah
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download

Penyesuaian Diri dan Cara Gaya Tindak Pelajar Sabah dan Sarawak di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Penyesuaian Diri dan Cara Gaya Tindak Pelajar Sabah dan Sarawak di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

 •  Nasrudin Subhi, LEE CHUI PEI, SALINA NEN, NORSHAFFIKA IZZATY ZAIEDY NOR, KHADIJAH ALAVI & NORULHUDA SARNON
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download

Amalan Pemakanan dalam Kalangan Pelajar Universiti dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran

Amalan Pemakanan dalam Kalangan Pelajar Universiti dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran

 •  Mohd Azlan Abdullah & NORAZIAH ALI
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download

Entrepreneurial Intention: An Empirical Study of Community College Students in Malaysia

Entrepreneurial Intention: An Empirical Study of Community College Students in Malaysia

 •  Baharu Kemat AlHaj , Mohammed Zain Yusof & Nita Edama
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download

Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) : Kajian Kes di UKM, Bangi

Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) : Kajian Kes di UKM, Bangi

 •  Intan Nurhaila Meor Safari, Norlija Kassim , Nur Falihin Iskandar, Mohamad Haazik Mohamed & Mohd Yusof Hj .Abdullah
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download

Hubungkait antara Kemahiran Insaniah Prasiswazah dengan Dimensi Hubungan Organisasi-publik

Hubungkait antara Kemahiran Insaniah Prasiswazah dengan Dimensi Hubungan Organisasi-publik

 •  Chang Peng Kee, Fauziah Ahmad, & Faridah Ibrahim
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download

Hubungan antara Komitmen Terhadap Alam Sekitar dengan Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar dalam Kalangan Pelajar Universiti

Hubungan antara Komitmen Terhadap Alam Sekitar dengan Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar dalam Kalangan Pelajar Universiti

 •  TAN PEI SAN & NORZAINI AZMAN
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download

Tahap Kelestarian Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia ke Arah Kampus Lestari

Tahap Kelestarian Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia ke Arah Kampus Lestari

 •  NORFADILLAH DERAHIM, HALIMATON SAADIAH HASHIM & NORAZIAH ALI
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2011
 •   Download