Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 15 • Number 1 • December 2012

Sikap Keusahawanan dan Hasrat Keusahawanan: Satu Penilaian Instrumen dalam Mengkaji Kecenderungan Keusahawanan

Sikap Keusahawanan dan Hasrat Keusahawanan: Satu Penilaian Instrumen dalam Mengkaji Kecenderungan Keusahawanan

 •  BAHARU KEMAT AL-HAJ DAN MOHAMMED ZAIN YUSOF
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2012
 •   Download

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan untuk Pelajar dan Program Pengajian Senibina dengan merujuk kepada Pandangan Psikologi Pendidikan

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan untuk Pelajar dan Program Pengajian Senibina dengan merujuk kepada Pandangan Psikologi Pendidikan

 •  MASTOR SURAT & MUHAMMAD ARIF BAHARUM
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2012
 •   Download

Pembangunan Kemahiran Kepimpinan Menerusi Kadet Remaja Sekolah (KRS) dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik

Pembangunan Kemahiran Kepimpinan Menerusi Kadet Remaja Sekolah (KRS) dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik

 •  AHMAD ESA & SITI KHADIJAH AB MANAP
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2012
 •   Download

Tahap Kefahaman dan Penerimaan Pelajar Tahun 2 Universiti Kebangsaan Malaysia Terhadap Kontrak Pembelajaran

Tahap Kefahaman dan Penerimaan Pelajar Tahun 2 Universiti Kebangsaan Malaysia Terhadap Kontrak Pembelajaran

 •  JUMALI HJ SELAMAT, KHAIDZIR HJ ISMAIL, KADARUDDIN AIYUB, KADIR ARIFIN, LUKMAN Z. MOHAMAD, ROSLEE RAJIKAN, AZAHAN AWANG, MOHD. HELMI ABD RAHIM, FARHANA ABDULLAH & NUR AIN KAMAL
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2012
 •   Download

Faktor Risiko dan Pelindung Terhadap Tingkah Laku Seksual dalam Kalangan Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam

Faktor Risiko dan Pelindung Terhadap Tingkah Laku Seksual dalam Kalangan Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam

 •  SITI MARHAMAH KAMARUL ARIFAIN, KHAIDZIR HJ. ISMAIL, HANINA HALIMATUSAADIAH HAMSAN & ZAKI IBRAHIM
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2012
 •   Download

Mengapa Pelajar Takut Bertanya dalam Kuliah?: Sebuah Kajian di Universiti Malaysia Kelantan

Mengapa Pelajar Takut Bertanya dalam Kuliah?: Sebuah Kajian di Universiti Malaysia Kelantan

 •  YOHAN KURNIAWAN, THANA ABDULLAH, KHUZAITON ZAKARIA & WAN MUHAMAD WAN ABDULLAH
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2012
 •   Download

Kriteria Pengambilan dan Pemilihan Graduan dari Perspektif Pengurusan Sumber Manusia

Kriteria Pengambilan dan Pemilihan Graduan dari Perspektif Pengurusan Sumber Manusia

 •  ZAFIR MOHD MAKHBUL, ISHAK YUSSOF & ABD HAIR AWANG
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2012
 •   Download