Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 16 • Number 1 • December 2013

Relationship between Managers’ Training Assignments and Trainees’ Perceived Value in a Defence Based Higher Education Institution

Relationship between Managers’ Training Assignments and Trainees’ Perceived Value in a Defence Based Higher Education Institution

 •  AZMAN ISMAIL, MUHAMMAD ZULFADHLIZAM GHAZALI & MOHAMMED ZAIN YUSOF
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Strategi Menangani Ketagihan Penggunaan Facebook dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes

Strategi Menangani Ketagihan Penggunaan Facebook dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes

 •  MOHAMMAD AZIZ SHAH MOHAMED ARIP, IRNA ABD LATIF, WAN ROSNI WAN MAMAT, SITI NORATIKAH ABD RAZAK & JUWITA SAYANG ABD RAHIM
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Persepsi Pelajar Prasiswazah Terhadap Kebolehpasaran Graduan dan Persaingan dalam Pasaran Pekerjaan

Persepsi Pelajar Prasiswazah Terhadap Kebolehpasaran Graduan dan Persaingan dalam Pasaran Pekerjaan

 •  NOORIAH YUSOF, ZAKIAH JAMALUDDIN & NORAIN MAT LAZIM
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Keberkesanan Penggunaan Komputer dalam Proses Merekabentuk Landskap: Persepsi Terhadap Graduan yang Dihasilkan oleh Universiti Tempatan

Keberkesanan Penggunaan Komputer dalam Proses Merekabentuk Landskap: Persepsi Terhadap Graduan yang Dihasilkan oleh Universiti Tempatan

 •  AHMAD ZAMIL ZAKARIA & ISMAIL HAFIZ SALLEH
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Pengaruh Faktor Psikososial ke Atas Penghayatan Akhlak Islam dalam Kalangan Belia Institusi Pengajian Tinggi Awam Terpilih di Malaysia

Pengaruh Faktor Psikososial ke Atas Penghayatan Akhlak Islam dalam Kalangan Belia Institusi Pengajian Tinggi Awam Terpilih di Malaysia

 •  ROHANA TAN, NORHASNI ZAINAL ABIDDIN, AZIMI HAMZAH & FATHIYAH MOHD FAKHRUDDIN
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Rawatan Muzik Mozart untuk Meningkatkan Masa Belajar Mahasiswa: Satu Kajian Rintis

Rawatan Muzik Mozart untuk Meningkatkan Masa Belajar Mahasiswa: Satu Kajian Rintis

 •  YOHAN KURNIAWAN & HISHAMUDDIN MD. SOM
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Health Factors and Academic Performance among Residential College Students

Health Factors and Academic Performance among Residential College Students

 •  RUZITA ABD. TALIB, ZURIANA FAHILA KAHAIRUDIN, ROSLEE RAJIKAN & NOOR ALAUDIN ABDUL WAHAB
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Keberkesanan Ujian Penilaian Awal (UPA) bagi Mengenalpasti Pelajar Bermasalah

Keberkesanan Ujian Penilaian Awal (UPA) bagi Mengenalpasti Pelajar Bermasalah

 •  NORHANA ARSAD, NOORFAZILA KAMAL, HAFIZAH HUSAIN, AFIDA AYOB, MOHD SYUHAIMI AB RAHMAN & MAHAMOD ISMAIL
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Student-Athletes’ Self Confidence Level During MASUM Competition

Student-Athletes’ Self Confidence Level During MASUM Competition

 •  VINCENT A. PARNABAS, YAHAYA MAHAMOOD & JULINAMARY PARNABAS
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Persepsi Mahasiswa Terhadap Isu-Isu Perpaduan: Kajian ke Atas Pelajar-pelajar Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN)

Persepsi Mahasiswa Terhadap Isu-Isu Perpaduan: Kajian ke Atas Pelajar-pelajar Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN)

 •  RAZLI AHMAD, HANUM HASSAN & AZUDDIN BAHARI
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download

Penggunaan Internet dan Persepsi Politik Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia

Penggunaan Internet dan Persepsi Politik Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  JUNAIDI AWANG BESAR, MOHD FUAD MAT JALI, NOVEL LYNDON & MAZLAN ALI
 •  Pusat Akreditasi Pembelajaran
 •  2013
 •   Download