Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 19 • Number 1 • June 2016

Mengaplikasi Struktur Pengagihan Risiko dalam Program Kokurikulum Universiti

Mengaplikasi Struktur Pengagihan Risiko dalam Program Kokurikulum Universiti

 •  RUBAYAH YAKOB, HAWATI JANOR, INTAN SYAFIKAZ JAMALUDIN & HENDON REDZUAN
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download

Pendekatan Service-LearningDalam Kursus Kemahiran Insaniah: Transformasi Positif Dalam Kalangan Pelajar Perubatan UKM-UNPAD

Pendekatan Service-LearningDalam Kursus Kemahiran Insaniah: Transformasi Positif Dalam Kalangan Pelajar Perubatan UKM-UNPAD

 •  NAJAH NADIAH AMRAN, MAZNAH IBRAHIM, ROSILAH HASSAN & KHAIDZIR ISMAIL
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download

Sikap Pelajar Terhadap Pembelajaran Fizik dan Hubungannya dengan Pencapaian dalam Kalangan Pelajar Sains

Sikap Pelajar Terhadap Pembelajaran Fizik dan Hubungannya dengan Pencapaian dalam Kalangan Pelajar Sains

 •  MOHD NOOR BADLILSHAH BIN ABDUL KADIR, MOHD MUSTAMAM ABDUL KARIM & NURULHUDA ABD. RAHMAN
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download

Keberkesanan Pelaksanaan Sistem Latihan Amali / Industri dalam Pengurusan Penempatan Latihan Industri bagi Pelajar Pusat Pengajian Fizik Gunaan

Keberkesanan Pelaksanaan Sistem Latihan Amali / Industri dalam Pengurusan Penempatan Latihan Industri bagi Pelajar Pusat Pengajian Fizik Gunaan

 •  MUHAMMAD ZUL AZRI MUHAMMAD JAMIL, NORINSAN KAMIL OTHMAN*, IRMAN ABDUL RAHMAN, FAIZAL MOHAMED DAN ZALITA ZAINUDDIN
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download

Kepuasan Kerja Guru dan Perbezaannya Berdasarkan Pencapaian Sekolah

Kepuasan Kerja Guru dan Perbezaannya Berdasarkan Pencapaian Sekolah

 •  NOR MOHAMAD ZULHAIRI ISMAIL, JAMALUL LAIL ABDUL WAHAB & RUZITA MD HASSAN
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download

Pembelajaran-e, Tekanan dan Komitmen Belajar dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial di Universiti Kebangsaan Malaysia

Pembelajaran-e, Tekanan dan Komitmen Belajar dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial di Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  MD DAUD ISMAIL, NUR SYUHADA MD ZAIN & ROSHAYATI ABDUL HAMID
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download

Kecerdasan Emosi Sebagai Faktor Penyumbang kepada Kepimpinan Ahli Majlis Eksekutif Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia

Kecerdasan Emosi Sebagai Faktor Penyumbang kepada Kepimpinan Ahli Majlis Eksekutif Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  ROSMA AYU HARUN, NORIAH MOHD ISHAK & SALLEH AMAT
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download

Tahap Daya Tahan dalam Kalangan Pelajar IPTA di Malaysia dan di Luar Negara

Tahap Daya Tahan dalam Kalangan Pelajar IPTA di Malaysia dan di Luar Negara

 •  IRMOHIZAM IBRAHIM & MUHAMMAD HUSSIN
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download

Peranan Perhubungan Awam dalam Segmentasi Publik terhadap Isu Kebolehpasaran Graduan

Peranan Perhubungan Awam dalam Segmentasi Publik terhadap Isu Kebolehpasaran Graduan

 •  NORLIANA HASHIM, CHANG PENG KEE & MAT PAUZI ABD RAHMAN
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download

Tekad Keusahawanan Berunsurkan Minda Kelas Pertama: Satu Kajian Tinjauan Terhadap Pelajar IPT

Tekad Keusahawanan Berunsurkan Minda Kelas Pertama: Satu Kajian Tinjauan Terhadap Pelajar IPT

 •  CHEN YEE LIANG, MUHAMMAD HUSSIN & NORASMAH OTHMAN
 •  PPMPA
 •  2016
 •   Download