Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 21 • Number 2 • December 2018

Public Transport Selection among Young Adults: the Case of Mass Rapid Transit and University Students

Public Transport Selection among Young Adults: the Case of Mass Rapid Transit and University Students

 •  MI TINGHAO, MOHD HELMI ALI*
 •  SISWA-UKM
 •  2018
 •   Download

Amalan Keselamatan Siber Dalam Kalangan Pelajar B40 Terhadap Aktiviti Pembelian Dalam Talian

Amalan Keselamatan Siber Dalam Kalangan Pelajar B40 Terhadap Aktiviti Pembelian Dalam Talian

 •  FATIN AKILA RAMLEE, MUHAMMAD ADNAN PITCHAN*
 •  SISWA-UKM
 •  2018
 •   Download

Persepsi Pelajar FEP Terhadap Perkhidmatan Bas UKM

Persepsi Pelajar FEP Terhadap Perkhidmatan Bas UKM

 •  WAN NUUR BINTI WAN MANSOR*, NORAIN BINTI MOD ASRI & NORSHAMLIZA BINTI CHAMHURI
 •  SISWA-UKM
 •  2018
 •   Download

Pengetahuan dan Persepsi Mengenai Baby hatch Dalam Kalangan Pelajar Profesion Menolong di Universiti

Pengetahuan dan Persepsi Mengenai Baby hatch Dalam Kalangan Pelajar Profesion Menolong di Universiti

 •  NUR SYAZA HANIN ABDUL RAHMAN, NOR JANA SAIM*, NORULHUDA SARNON@ KUSENIN & EZARINA ZAKARIA
 •  SISWA-UKM
 •  2018
 •   Download

Pola Perbelanjaan dan Cadangan Penentuan Haddul Kifayah Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi: Kajian di Kuala Terengganu, Terengganu

Pola Perbelanjaan dan Cadangan Penentuan Haddul Kifayah Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi: Kajian di Kuala Terengganu, Terengganu

 •  CHE WAN MAISARAH CHE WAN ISMAIL, HAIRUNNIZAM WAHID* & MOHD ALI MOHD NOOR
 •  SISWA-UKM
 •  2018
 •   Download

Faktor Tingkah laku Merokok Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti

Faktor Tingkah laku Merokok Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti

 •  MAHATHIR YAHAYA, NOREMY MD AKHIR* & MOHD NAZRIE SULAIMAN
 •  SISWA-UKM
 •  2018
 •   Download

Hubungan Antara Beban Kerja, Faktor Peribadi, Dan Pembelajaran-E Terhadap Tahap Tekanan Di Kalangan Gen-Y

Hubungan Antara Beban Kerja, Faktor Peribadi, Dan Pembelajaran-E Terhadap Tahap Tekanan Di Kalangan Gen-Y

 •  NORAZILA MAT*, NORIDAYU IDRIS, NUR ATIQAH ABDULLAH, ZALEHA YAZID & JAMSARI ALIAS
 •  SISWA-UKM
 •  2018
 •   Download

Kesahan dan Kebolehpercayaan Soal Selidik ‘Pengalaman Pembelajaran Berbantukan Rakan’ Versi Bahasa Melayu Untuk Pembelajaran Teknik Lampu Celah Biomikroskopi

Kesahan dan Kebolehpercayaan Soal Selidik ‘Pengalaman Pembelajaran Berbantukan Rakan’ Versi Bahasa Melayu Untuk Pembelajaran Teknik Lampu Celah Biomikroskopi

 •  FAIZNUR ADHA YUSOFF, MIZHANIM MOHAMAD SHAHIMIN*, KHAZRIYATI SALEHUDDIN & NUR ZAKIAH MOHD. SAAT
 •  SISWA-UKM
 •  2018
 •   Download

Pilihan Sektor Pekerjaan Dan Faktor Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Dalam Kalangan Pelajar Universiti

Pilihan Sektor Pekerjaan Dan Faktor Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Dalam Kalangan Pelajar Universiti

 •  KALAISELVI A/P KARUNAMURTHI, LAI WEI SIENG*
 •  SISWA-UKM
 •  2018
 •   Download