Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 20 • Number 1 • June 2017

<i>Comparative Assessment On Learning Outcomes Achievement Among Students Participating In Uniform Bodies Programs In A Malaysian Public University</i>

Comparative Assessment On Learning Outcomes Achievement Among Students Participating In Uniform Bodies Programs In A Malaysian Public University

 •  ROSLEE RAJIKAN, SITI NURAIN ABDUL JALIL, WU SUET KEI, TAN MEI TING, NG SAY THENG, TAN CHIAN YING, NOOR FAIRUZI SUHANA YAHYA, NOOR FHADZILAH MOKHTAR, CHANG YIN NEE, NORAFIFAH AHMAD SHABRI, NOR NABILAH ABDUL GHANI, LUQMANUL HARRIS GHANI, NOR FATHIN AHMAD & SITI NUR SYAFIQA ABDUL SELIBAN
 •  PPMPA
 •  2017
 •   Download

Hubungan Penguasaan Bahasa Inggeris dengan Tahap Keberkesanan Kemahiran Insaniah Pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia

Hubungan Penguasaan Bahasa Inggeris dengan Tahap Keberkesanan Kemahiran Insaniah Pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  MOHD HASIMI YAACOB, MOHD HELMI ALI & NURHIDAYANI ABD WAHAB
 •  PPMPA
 •  2017
 •   Download

Faktor Pendorong yang Mempengaruhi Keputusan Melanjutkan Pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di kalangan Staf Kerajaan dan Swasta

Faktor Pendorong yang Mempengaruhi Keputusan Melanjutkan Pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di kalangan Staf Kerajaan dan Swasta

 •  MOHD RIDZUAN BIN NAEMAT, MOHD NOR KHAIRIL, MOHD RADZUAN HARUN, AZHAR AHMAD & LOKHMAN HAKIM OSMAN
 •  PPMPA
 •  2017
 •   Download

Hubungan antara Struktur Modal dan Prestasi Firma: Analisis Tiga Sektor Terpilih di Malaysia

Hubungan antara Struktur Modal dan Prestasi Firma: Analisis Tiga Sektor Terpilih di Malaysia

 •  NOR IZYAN SYAFIQAH RAMIZAN & SYAJARUL IMNA MOHD AMIN
 •  PPMPA
 •  2017
 •   Download

Pembentukan Kemahiran Insaniah Pelajar melalui Badan Beruniform di Universiti Kebangsaan Malaysia

Pembentukan Kemahiran Insaniah Pelajar melalui Badan Beruniform di Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  NORAZILA MAT, MUHAMMAD SYAQIF NOORDIN, NUR ATIQAH ABDULLAH, NAZRI MUSLIM & JAMSARI ALIAS
 •  PPMPA
 •  2017
 •   Download

Pembangunan Kebolehpasaran Siswazah: Tindakan Universiti dan Cabaran yang Dihadapi

Pembangunan Kebolehpasaran Siswazah: Tindakan Universiti dan Cabaran yang Dihadapi

 •  NOORIAH YUSOF & ZAKIAH JAMALUDDIN
 •  PPMPA
 •  2017
 •   Download

Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam

Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam

 •  ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG
 •  PPMPA
 •  2017
 •   Download