Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 18 • Number 1 • June 2015

<i>The Influence of Gender, Ethnicity and Academic Performance On Islamic Business Course</i>

The Influence of Gender, Ethnicity and Academic Performance On Islamic Business Course

 •  MOHD HIZAM-HANAFIAH, MUHAMMAD NASRI-HUSSAIN & AHMAD AZMAN MOKHTAR
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

<i>Individual Needs, Cooperative Learning and Academic Achievement among University’s Students</i>

Individual Needs, Cooperative Learning and Academic Achievement among University’s Students

 •  MD DAUD ISMAIL, MOHD ZAID RAZALI & SYED SHAH ALAM
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

<i>Student Teachers Character Development in Teacher Education Institutes: A Review</i>

Student Teachers Character Development in Teacher Education Institutes: A Review

 •  ISMAIL MOHAMED, SOAIB ASIMIRAN, SHAFEE MOHD DAUD & SHAMSUDDIN AHMAD
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

<i>Credit Card Usage BehaviorAmong Working</i>

Credit Card Usage BehaviorAmong Working

 •  CHE ANIZA CHE WEL, NOR ASIAH OMAR & SYED SHAH ALAM
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

<i>Developing Talent in Finance and Accounting through Social Business</i>

Developing Talent in Finance and Accounting through Social Business

 •  AINI AMAN & RUSMAINI RAMLY
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Tahap Literasi Kewangan dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam: Kajian di Universiti Kebangsaan Malaysia

Tahap Literasi Kewangan dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam: Kajian di Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  RUBAYAH YAKOB, HAWATI JANOR & NUR AIN KHAMIS
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Perisian XTech dalam Kaedah Pengajaran Kursus Pengurusan Operasi dan Sains Pengurusan

Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Perisian XTech dalam Kaedah Pengajaran Kursus Pengurusan Operasi dan Sains Pengurusan

 •  ROSHAYATI ABDUL HAMID, NOOR HASNI JUHDI, NORAZILA MAT & ROSHIDAH ABDUL WAHAB
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

“Experiential Learning” Dan “Service Learning”: Ke Arah Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar UKM

“Experiential Learning” Dan “Service Learning”: Ke Arah Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar UKM

 •  NORAZILA MAT, JAMSARI ALIAS, NAZRI MUSLIM & NUR ATIQAH ABDULLAH
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Amalan Komunikasi Mentor Membangunkan Psikososial Menti

Amalan Komunikasi Mentor Membangunkan Psikososial Menti

 •  NOR’AIN ABDULLAH, AZMAN ISMAIL, MOHD FAZIR ABDUL LATIF & NAJIHAH OMAR
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Jangkaan Pelajar Perakaunan Terhadap Kurikulum Pendidikan Perakaunan Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia

Jangkaan Pelajar Perakaunan Terhadap Kurikulum Pendidikan Perakaunan Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia

 •  NOOR LELA AHMAD, KHALID ISMAIL & NORIZAN SAAD
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Kajian Empirikal Awal Terhadap Pola Kecenderungan Pemilihan Aliran Pengajian Peringkat Pra-Universiti oleh Pelajar Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Kajian Empirikal Awal Terhadap Pola Kecenderungan Pemilihan Aliran Pengajian Peringkat Pra-Universiti oleh Pelajar Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

 •  MOHAMAD FHAIZAL MOHAMAD BUKHORI, ROHAIZA DAUD, NUR FAZLIANA RAHIM, NOR AMALINA AHMAD, MOHD AMINUDIN MUSTAPHA, FARAH LIYANA AZIZAN, MOHD ALHAFIIZH ZAILANI & DHANA JAY RAJA GOPAL
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Pengaruh Media Terhadap Pilihan Parti Politik dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Awam di Lembah Klang

Pengaruh Media Terhadap Pilihan Parti Politik dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Awam di Lembah Klang

 •  JUNAIDI AWANG BESAR & MOHD FUAD MAT JALI
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berpusatkan Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi: Pelaksanaan dan Penerimaan Pelajar

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berpusatkan Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi: Pelaksanaan dan Penerimaan Pelajar

 •  ALIZAH LAMBRI & ZAMRI MAHAMOD
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download