Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 18 • Number 2 • December 2015

<i>The Relevance of Physical Library: A Case of Non- Resident Students in Universiti Teknologi Mara, Johor</i>

The Relevance of Physical Library: A Case of Non- Resident Students in Universiti Teknologi Mara, Johor

 •  RAHIMAH MOHAMED YUNOS, MUSMAILINA MUSTAFA KAMAL, NORMALA SULAIMAN & AHMAD MARZUKI AMIRUDDIN OTHMAN
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

<i>Understanding Students Compulsive Buying of Apparel: An Empirical Study</i>

Understanding Students Compulsive Buying of Apparel: An Empirical Study

 •  NOR ASIAH OMAR, CHE ANIZA CHE WEL, SYED SHAH ALAM & MUHAMAD AZRIN NAZRI
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

<i>WhatsApp Messenger Application among Business Students in Malaysia – An Exploration</i>

WhatsApp Messenger Application among Business Students in Malaysia – An Exploration

 •  NOOR AZUAN HASHIM, NOR LIZA ABDULLAH, ROSMAH MAT ISA & HAWATI JANOR
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

<i>Literature in English: Evaluating its Suitability for Semester 1, PISMP (Bachelor of Education Programme) TESL</i>

Literature in English: Evaluating its Suitability for Semester 1, PISMP (Bachelor of Education Programme) TESL

 •  NIL FARAKH SULAIMAN
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

<i>Dietary Intake and Physical Lifestyle of Residential College Students in Universiti Kebangsaan Malaysia</i>

Dietary Intake and Physical Lifestyle of Residential College Students in Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  NIK HAIRI OMAR, TANG PEI LING, LIM SENG JOE & KOMATE RAMAYA
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

 •  ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Pemikiran Reflektif: Meneroka Amalan Pemikiran Siswa Pendidik

Pemikiran Reflektif: Meneroka Amalan Pemikiran Siswa Pendidik

 •  SHAMSIAH MD NASIR & NIL FARAKH SULAIMAN
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Sukarelawan Alam Sekitar: Penerimaan dan Kefahaman Pelajar

Sukarelawan Alam Sekitar: Penerimaan dan Kefahaman Pelajar

 •  SHAHROM MD ZAIN, MUHAMMAD IMRAN MOHD JUNAIDI & NOOR EZLIN AHMAD BASRI
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Kesedaran Kitar Semula Sisa Minyak Masak dalam Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Sains Universiti Kebangsaan Malaysia

Kesedaran Kitar Semula Sisa Minyak Masak dalam Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Sains Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  SATINAH BINTI AWANG, RIA ARIANTI BINTI ZAMRI, NOOR HIDAYAH BINTI IBRAHIM, NOOR SAIRAH BINTI SYARIFUDDIN, MAZNI BINTI BALI,TEARUSELVI A/P RENGASAMY & ZANATON BINTI HJ. IKSAN
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Pola Perbelanjaan dan Haddul Kifayah Zakat bagi Pelajar Sarjana Muda di Universiti Kebangsaan Malaysia

Pola Perbelanjaan dan Haddul Kifayah Zakat bagi Pelajar Sarjana Muda di Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  SARAH ATHIRAH SARUCHI, AISYAH ABDUL-RAHMAN & HAIRUNNIZAM WAHID
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Kesedaran Alam Sekitar Melalui Aplikasi Kendiri Alam Sekitar (KAKAS)

Kesedaran Alam Sekitar Melalui Aplikasi Kendiri Alam Sekitar (KAKAS)

 •  NOOR AZIZAH SAMSUDIN & ZANATON H. IKSAN
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Sukarelawan Telecenter Untuk Membandarkan Desa Melalui Reruang Siber

Sukarelawan Telecenter Untuk Membandarkan Desa Melalui Reruang Siber

 •  JALALUDDIN ABDUL MALEK, NORIZAN ABDUL RAZAK, MOHAMAD FAUZI SUKIMI & MOHD ASRULADLYI IBRAHIM
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful

 •  IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN
 •  Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni
 •  2015
 •   Download