Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 22 • Number 1 • June 2019

Pembelajaran Berasaskan Dialog Antara Budaya (PPDaB) dan Aplikasi di dalam Kelas

Pembelajaran Berasaskan Dialog Antara Budaya (PPDaB) dan Aplikasi di dalam Kelas

 •  AZARUDIN AWANG, AZMAN CHE MAT & WAHAIRI MAHMUD
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download

Kesan Kefahaman Fatwa Zakat Pendapatan Penggajian Terhadap Gelagat Membayar Zakat

Kesan Kefahaman Fatwa Zakat Pendapatan Penggajian Terhadap Gelagat Membayar Zakat

 •  MOHAMED HANIF MOHAMED NOR & HAIRUNNIZAM WAHID
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download

Kebolehgunaan dan Kesan Aplikasi Mudah Alih (Mobile Apps) dalam Minggu Mesra Mahasiswa

Kebolehgunaan dan Kesan Aplikasi Mudah Alih (Mobile Apps) dalam Minggu Mesra Mahasiswa

 •  MOHD SUZEREN MD JAMIL, ROSLEE RAJIKAN, NOOR ALAUDIN ABDUL WAHAB, SHAHRUL NAZMI SANNUSI & MUHAMMAD HAMIDUDDIN SAAT
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download

Kecenderungan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia

Kecenderungan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia

 •  NORAIN MOD ASRI, MHD SUHAIMI AHMAD & MD DAUD ISMAIL
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download

Faktor-faktor Keterlibatan Pelajar Universiti dalam Kerja Sambilan

Faktor-faktor Keterlibatan Pelajar Universiti dalam Kerja Sambilan

 •  KHAIRIL RASYIDI IZAZI, ROS ZAM ZAM SAPIAN
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download

Penguasaan Kosa Kata dan Pembinaan Keyakinan Pelajar Antarabangsa dalam komunikasi Bahasa Melayu melalui Kaedah Tanya-Jawab Dua Hala

Penguasaan Kosa Kata dan Pembinaan Keyakinan Pelajar Antarabangsa dalam komunikasi Bahasa Melayu melalui Kaedah Tanya-Jawab Dua Hala

 •  AMIRUL MUKMININ MOHAMAD, ZAMRI MAHAMOD
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download

Impak Pendidikan Berasaskan Teknologi Terhadap Peningkatan Prestasi Pelajar di UKM

Impak Pendidikan Berasaskan Teknologi Terhadap Peningkatan Prestasi Pelajar di UKM

 •  NORADILAH BINTI AZIZ, LAI WEI SIENG
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download

Faktor Pendedahan Maklumat Diri di Twitter dan Implikasi Terhadap Golongan Pelajar

Faktor Pendedahan Maklumat Diri di Twitter dan Implikasi Terhadap Golongan Pelajar

 •  NURFAZIRA ABDUL HAMID, MUHAMMAD ADNAN PITCHAN
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download

Penelitian Semula Rumus Tatatabahasa Daripada Perspektif Potensi Pelajar

Penelitian Semula Rumus Tatatabahasa Daripada Perspektif Potensi Pelajar

 •  HISHAMUDIN ISAM, MASHETOH ABD MUTALIB, NORSIMAH MAT AWA
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download

Keberkesanan dan Kesan Penggunaan Lampu LED Terhadap Penjimatan Tenaga dan Bil Elektrik di Blok K11A Kolej Burhanuddin Helmi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Keberkesanan dan Kesan Penggunaan Lampu LED Terhadap Penjimatan Tenaga dan Bil Elektrik di Blok K11A Kolej Burhanuddin Helmi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

 •  MUHAMMAD RAHIMI YUSOP, RAPIDAH MAT STAFA, ZULFADLY ANUAR TAIP, NAJATULMUNA HAMDAN,DANNY HAMIDON OMAR
 •  SISWA-UKM
 •  2019
 •   Download