Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 23 • Number 1 • June 2020

Hubungan di antara Imej Korporat Perbankan dengan Kepuasan Pelajar dan Kualiti Perkhidmatan

Hubungan di antara Imej Korporat Perbankan dengan Kepuasan Pelajar dan Kualiti Perkhidmatan

 •  VANAJA ALAGU, ZULHAMRI ABDULLAH*, KALAIVANY NAGAPPAN, K. Y.S. PUTRI & S. BEKTI ISTIYANTO
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Impak Media Baharu Terhadap Patriotisme Belia di Malaysia

Impak Media Baharu Terhadap Patriotisme Belia di Malaysia

 •  NUR AISHAH ZAINAL*, MOHD AZUL MOHAMAD SALLEH & WAN AMIZAH WAN MAHMUD
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Jenis Personaliti dan Tahap Kesihatan Mental dalam Kalangan Mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi

Jenis Personaliti dan Tahap Kesihatan Mental dalam Kalangan Mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi

 •  MOHD SUHAIMI MOHAMAD* & MOHD HAAZIK MOHAMED
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Tahap Kesedaran tentang Sistem Perbankan Islam dalam Kalangan Pelajar Bukan Islam di UKM

Tahap Kesedaran tentang Sistem Perbankan Islam dalam Kalangan Pelajar Bukan Islam di UKM

 •  MOHD ADIB ISMAIL* & NURSHAMERA ALESA SHAMSUL BAHARI
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Literasi Kewangan Dan Kesannya Terhadap Gelagat Perbelanjaan Mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia

Literasi Kewangan Dan Kesannya Terhadap Gelagat Perbelanjaan Mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  HAIRUNNIZAM WAHID & SITI AISYAH ZAHARI*
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

The Relationship between Smartphone Addiction, Sleep Quality and Stress among University Students

The Relationship between Smartphone Addiction, Sleep Quality and Stress among University Students

 •  FAIEZA SAMAT* , MINHALINA MOKHTAR & SUZAILY WAHAB
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download