Pusat Komunikasi Korporat

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Audio Visual & Web TV

Unit Audio Visual adalah sebuah unit di bawah  Pusat Komunikasi Korporat. Ia tubuhkan untuk menjalankan kerja- kerja rakaman video untuk aktiviti- aktiviti rasmi universiti yang merangkumi:

 • Penerbitan Kamera Berbilang di DECTAR dan Panggung Seni, UKM
 • Penerbitan video untuk tujuan penyelidikan, promosi dan pengajaran

 

Web TV UKM
WEB TV UKM adalah sebuah unit di bawah  Pusat Komunikasi Korporat yang ditubuhkan sebagai kesinambungan kepada Portal Berita UKM. Ia tubuhkan untuk  melapor dan mendokumentasikan  penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan  dan acara-acara penting yang berlaku di UKM. Ia adalah sebuah entiti yang bukan berbentuk komersil, dan lebih fokus kepada tujuan mendidik dan memberi maklumat mengenai kejayaan dan penemuan terbaru yang dibuat oleh UKM.

WEB TV UKM memberi tumpuan kepada kategori berikut:

 1. Penyelidikan
 2. Acara Universiti
 3. Isu Semasa
 4. Dokumentari
 5. Temuramah
 6. Syarahan Perdana
 7. Syarahan Umum
 8. Persidangan, Seminar, Bengkel
 9. Lain-lain acara

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Hazrul Abdul Halim
Pegawai Penerbitan
Tel: +603 8921 5943
Emel: hazrul@ukm.edu.my