Pusat Komunikasi Korporat

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Perkhidmatan – Portal Ewarga

Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada urus setia dengan menghantar sistem dalam talian e-hebahan. Sila baca manual penyiaran berita terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan. Permohonan berita yang telah diluluskan akan dipaparkan di Portalewarga.

Sila klik pautan di bawah untuk muat turun manual penyiaran berita.

Muat turun manual

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Mohamad Salleh Sulieman
Eksekutif
Tel: +603-8921 5323
Faks: +603 8921 4097
E-mel: sallehsulieman@ukm.edu.my