Pusat Komunikasi Korporat

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Perkhidmatan – Papan Digital

Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada urus setia melalui borang yang disediakan secara atas talian melalui Sistem e-Hebahan di www.ukm.my/ehebahan (online). Permohonan yang telah diluluskan akan dipaparkan di Papan digital Pintu Masuk Utama universiti dan juga pada paparan versi atas talian di http://www.ukm.my/digitalboard.

Sila baca polisi penyiaran terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan. Sila klik pautan di bawah untuk muat turun polisi penyiaran.
Muat turun polisi

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Aqilul Na’im Fitri Abd Kader
Penolong Pendaftar
Tel: +603-8921 3989
Faks: +603 8921 4097
E-mel: aqilulnaim@ukm.edu.my