Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Komunikasi Korporat

Profil Korporat UKM

Profil Korporat UKM 2020

Profil Korporat UKM 2020

Pengarang: Pusat Komunikasi Korporat
Penerbit: Pusat Komunikasi Korporat
Tahun: 2020
Jumlah Halaman: 42
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Profil Korporat UKM 2015

Profil Korporat UKM 2015

Pengarang: Pusat Komunikasi Korporat
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2015
Jumlah Halaman: 33
Rujukan/Muat TurunKlik di sini