Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Komunikasi Korporat

Pelaksana

Shahrul Fadli Abd. Rahim


Jasril Amry Abd. Wahid


Siti Suraya Sulaiman


Ahmad Saniy Reza Mohd Zali


Ahmad Firdaus Zahari


Nur Azeanty Wahi Anuar


Muhammad Nizzam Baharuddin

  • 03-8921 5085
  • nizzam.baharuddin@ukm.edu.my

Sharmiza Zan


Ikhwan Hashim


Julaiha Muhammad


Samsol Bahrin Hamzah


Muhamad Wafiy Adlan


Ahmad Shahiddan Saidi


Muhammad Izwan Azman


Siti Ismawati Ismail


Norita Abu Bakar


Norlida A. Rahim


Nur Shafiyna Nadzwa Mohd Dzamri