Borang Permohonan

⇘  Mulai Kemasukan sesi September 2018 semua permohonan perlu dibuat secara dalam talian.

⇘  Sila buat permohonan di sini.

⇘  Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi kami di marketingpkp@ukm.edu.my.