Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Galeri

Gallery Cover

Majlis Pendaftaran Pelajar Semester 1 Sesi Akademik 2019-2020 (UKM International)

Tarikh: 09/02/2019
Foto oleh: Dewiyana Binti Sarif

Gallery Cover

Majlis Pendaftaran Pelajar Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 (Program Eksekutif & PBJJ)

Tarikh: 22/09/2018
Foto oleh: Syahir Hazmi Bin Samsudin

Gallery Cover

Majlis Pendaftaran Pelajar Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 (Program Persediaan)

Tarikh: 13/09/2018
Foto oleh: Mohd Romaini Khaidir Bin Baharom

Gallery Cover

Majlis Pendaftaran Pelajar Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 (Program Eksekutif & PBJJ)

Tarikh: 17/03/2018
Foto oleh: Mohd Romaini Khaidir Bin Baharom

Gallery Cover

Majlis Pendaftaran Pelajar Mac 2017

Tarikh: 19/03/2017
Foto oleh: 

Gallery Cover

Majlis Pendaftaran Pelajar September 2016

Tarikh: 01/10/2016
Foto oleh: Mohd Romaini Khaidir Bin Baharom

Gallery Cover

Majlis Pendaftaran Pelajar Mac 2016

Tarikh: 12/03/2016
Foto oleh: Mohd Romaini Khaidir Bin Baharom

Popups Powered By : XYZScripts.com