Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Majlis Pendaftaran Pelajar Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 (Program Persediaan)

Tarikh: 13/09/2018 |  Foto oleh: Mohd Romaini Khaidir Bin Baharom |  Kembali ke Indeks

Popups Powered By : XYZScripts.com