Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Hubungi Kami ☏

No. Bahagian/Unit No. Telefon
1 Pejabat PKP 03-8921 5331
2 Pejabat Pengarah 03-8921 4073
3 Timbalan Pengarah 03-8921 4124
4 Ketua Jaminan Kualiti 03-8921 3495
5 Bahagian Pengurusan Akademik 03-8921 5585 / 3375 / 3769 / 3994
6 Bahagian Kewangan 03-8921 3366 / 4196 / 3997 /5377
7 Jabatan Pemasaran & Pembangunan Perniagaan 03-8921 5642 / 5329 /  5898 / 3995
8 Jabatan Teknologi Maklumat & Sokongan Pembelajaran 03-8921 3887 / 3367 / 6131 / 6187
9 Unit Pentadbiran & Operasi 03-8921 5639 / 4366 /  3912
10 Bahagian Hal Ehwal Pelajar 03-8921 4197 / 5639

Unit Pengurusan Program & Rekod Pelajar (Mengikut Fakulti) 

No. Fakulti No. Telefon
1 FTSM / FKAB / FPER / FPEND 03-8921 3994 / 5609 / 3546
2 FPI / FSSK / FSK 03-8921 3914 / 3769
3 FEP / FST / FUU 03-8921 4072 / 3375
4 Unit Kemasukan 03-8921 5609 / 5585
5 Unit Peperiksaan & Pengijazahan 03-8921 4078 / 3376

Lokasi:

Popups Powered By : XYZScripts.com