Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Jadual Kuliah Eksekutif

Siswazah

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 15/09/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 15/09/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Keusahawanan & Inovasi

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 13/09/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Undang-Undang Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 2)  (Kemaskini Terakhir: 03/09/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun


Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 4)
(Kemaskini Terakhir: 03/09/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Sem 4) Muat Turun

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 26/07/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 01/07/21) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 26/03/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 16/02/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer 

 


Siswazah

Fakulti Pendidikan (Pertemuan ke 2)( Sem 1)  (Kemaskini Terakhir: 24/05/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan (Pertemuan ke 2)(Sem 3)  (Kemaskini Terakhir: 24/05/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Bahasa Arab)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan Kumpulan 2)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)

 

Fakulti Pendidikan (Kemaskini Terakhir: 12/03/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)( Sem 1)  (Kemaskini Terakhir: 21/03/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 3)  (Kemaskini Terakhir: 26/03/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Bahasa Arab)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan Kumpulan 2)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 31/03/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Keusahawanan & Inovasi (Mei)  

 

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 12/03/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 2) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 4) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital dan Ekonomi Kesihatan) (Sem 4) Muat Turun

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 21/03/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Sem 2 Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Sem 1 & Sem 3 Muat Turun

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 11/03/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

 

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 19/03/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun


Fakulti Teknologi & Sains Maklumat 
(Kemaskini Terakhir: 30/09/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer 

 


Siswazah

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 23/09/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 1) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 3) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital) (Sem 3) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital & Kesihatan Pekerjaan) (Sem 5) Muat Turun


Fakulti Sains & Teknologi
(Kemaskini Terakhir: 13/10/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Sem 1 Muat Turun
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Sem3 Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun


Fakulti Ekonomi & Pengurusan 
(Kemaskini Terakhir: 16/10/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam


Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 2) 
(Kemaskini Terakhir: 12/08/20) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Arab)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan Kumpulan 2)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sosiologi )
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)


Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 4)
(Kemaskini Terakhir: 17/08/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Sem 4) Muat Turun
Jadual Penyeliaan Muat Turun


Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
 (Kemaskini Terakhir: 29/07/20) 

Kohort
Program
Jadual Kuliah
3

(Sem 3)

Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 19/08/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun


Fakulti Teknologi & Sains Maklumat 
(Kemaskini Terakhir: 13/07/20) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  / Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 

 

Prasiwazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 28/04/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  / Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 02/04/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun

 


Siswazah

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 2 (Sem 1)  (Kemaskini Terakhir: 12/05/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 3)  (Kemaskini Terakhir: 12/05/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)


Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
(Kemaskini Terakhir: 18/03/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) Muat Turun

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 24/03/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun


Fakulti Ekonomi & Pengurusan 
(Kemaskini Terakhir: 24/03/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Keusahawanan & Inovasi (Mei)  

 


Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 1 & 2 (Sem 1) 
(Kemaskini Terakhir: 13/03/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun


Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 3) 
(Kemaskini Terakhir: 05/03/20)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)

 

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 05/03/20)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 2) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 4) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 4) Muat Turun


Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
 (Kemaskini Terakhir: 26/02/20)

Kohort
Program
Jadual Kuliah
3

(Sem 2)

Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 24/10/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun


Fakulti Teknologi & Sains Maklumat 
(Kemaskini Terakhir: 05/09/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  / Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 

 


Siswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 27/09/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) Muat Turun

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 24/09/19)

Kohort
Program
Jadual Kuliah
2

(Sem 3)

Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)
3

(Sem 1)

Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 20/09/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 19/09/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Undang-Undang Perniagaan (SUUP) Muat Turun

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 24/09/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Keusahawanan & Inovasi (Mei)  

 

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 22/08/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 1) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital) (Sem 3) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 3) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital & Kesihatan Pekerjaan (Sem 5) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 1 & 2 (Sem 4)  (Kemaskini Terakhir: 05/08/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 2)  (Kemaskini Terakhir: 05/08/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Popups Powered By : XYZScripts.com