Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Jadual Kuliah Sepenuh Masa

Siswazah

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 23/08/21) terkini

Program Jadual Kuliah
Sarjana Keselamatan Siber Muat Turun
Sarjana Sains Data Muat Turun
Sarjana Informatik Keselamatan Muat Turun

Prasiswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (Kuwait) (Kemaskini Terakhir: 28/05/21)

Program Jadual Kuliah
Bachelor of Engineering (Mechanical) Muat Turun

Prasiswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (Kuwait) (Kemaskini Terakhir: 15/01/21)

Program Jadual Kuliah
Bachelor of Engineering (Civil Engineering) Muat Turun

 

Siswazah

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 31/03/21)  terkini

Program Jadual Kuliah
Sarjana Keselamatan Siber Muat Turun
Sarjana Sains Data Muat Turun
Sarjana Informatik Keselamatan Muat Turun
Sarjana (Kerja Kursus) Muat Turun

Prasiwazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (Kuwait) (Kemaskini Terakhir: 01/10/20) 

Program Jadual Kuliah
Bachelor of Engineering (Mechanical) Muat Turun
Bachelor of Engineering (Civil) Muat Turun

 

Siswazah

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 05/10/20) 

Program Jadual Kuliah
Sarjana Keselamatan Siber Muat Turun
Sarjana Sains Data Muat Turun
Sarjana Informatik Keselamatan Muat Turun
Sarjana (Kerja Kursus) Muat Turun

Prasiswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (Kuwait) (Kemaskini Terakhir: 30/07/20)

Program Jadual Kuliah
Bachelor of Engineering (Civil) Muat Turun

Siswazah

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 18/02/20) 

Program Jadual Kuliah
Sarjana (Kerja Kursus) Muat Turun
Sarjana (Kerja Kursus) -  TM6112 Muat Turun

Siswazah

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 03/09/19)  

Program Jadual Kuliah
Sarjana (Kerja Kursus) Muat Turun
Sarjana (Keselamatan Siber) Muat Turun
Sarjana (Sains Data) Muat Turun
Sarjana (Informatik Kesihatan) Muat Turun
Popups Powered By : XYZScripts.com