Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Kursus Pendek

  • Pusat Kembangan Pendidikan (PKP) menawarkan kursus/latihan kepada organisasi (kerajaan/swasta) dan orang perseorangan terutamanya bagi golongan yang bekerja. Kursus/ latihan yang ditawarkan membantu meningkatkan prestasi dalam diri dan kerjaya peserta.

 

  • PKP juga menawarkan kursus/ latihan mengikut pelanggan/ organisasi yang mana kursus/ latihan dikendali oleh pakar dari UKM atau pakar luar yang berpengalaman.
Popups Powered By : XYZScripts.com