[27/03/2020] Maklumat Penting Terkini: Edaran Bahan Bacaan/Modul Prasiswazah (Yang Berkenaan Sahaja) Semester 2 Sesi 2019/2020

Semua Pelajar Program Prasiswazah Eksekutif dan PBJJ UKM (FEP, FPI dan FSSK),

Berikutan lanjutan arahan Perintah Kawalan Pergerakan, tarikh edaran bahan bacaan /modul bagi semester 2 sesi 2019/2020 di semua pusat kuliah yang dimaklumkan sebelum ini ditangguhkan. Tarikh edaran bahan bacaan / modul yang terkini akan dimaklumkan kemudian.

Sekian, terima kasih di atas kerjasama saudara/i.