Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Pengambilan Mac 2021 Kini Dibuka

”PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT”

KEMASUKAN KE PROGRAM PRASISWAZAH DAN SISWAZAH SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2020/2021

PROGRAM SEPARUH MASA

JOM BELAJAR DI UKM!

 

PROGRAM PRASISWAZAH

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian

Sarjanamuda Perakaunan Dengan Kepujian

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi, Kompleks PKP KL

Sarjanamuda Ekonomi Dengan Kepujian

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi


 

PROGRAM SISWAZAH

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT

-Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)**

-Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)**

-Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)**

-Sarjana Sistem Maklumat**

-Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)**

-Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)**

-Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)**

-Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)**

-Sarjana Keselamatan Siber -Kaedah Modular-

-Sarjana Informatik Kesihatan -Kaedah Modular-

-Sarjana Sains Data -Kaedah Modular-

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi

**    Mod Kerja Kursus (Kelas Malam Hari Biasa)

-Kaedah Modular- (Kelas Siang Hari Biasa)

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

-Sarjana (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

FAKULTI PENDIDIKAN

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)

-Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)

-Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)

-Sarjana Pendidikan ( Sumber & Teknologi Maklumat)

-Sarjana Pendidikan (Pendidkan Sains)

-Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA

-Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi)

-Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN

-Sarjana Perakaunan

-Sarjana Keusahawanan & Inovasi

*      Pusat Kuliah: Kompleks PKP KL

-Sarjana Ekonomi Islam

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi

  

FAKULTI UNDANG-UNDANG

-Sarjana Undang - Undang (Mod kerja kursus)

-Sarjana Undang - Undang (Mod campuran)

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi/MTDC

 

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

-Arab dan Tamadun Islam

-Dakwah dan Kepimpinan

-Usuluddin dan Falsafah

-Alquran dan Sunnah

-Syariah

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi

-Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

*      Pusat Kuliah: KITAB PENANG/ KYTS SABAH

 

Terma & Syarat      

*(Program-program di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa)

*(Penawaran program tertakluk kepada jumlah minimum calon yang layak)

 

KELEBIHAN PROGRAM MELALUI PKP

  • Semua aktiviti pembelajaran diadakan di luar waktu bekerja (kuliah hujung minggu/kuliah malam)
  • Pakej yuran amat kompetitif, tiada kos terlindung dan boleh dibayar secara ansuran
  • Sesi pembelajaran dikendalikan oleh pensyarah berkelayakan dan berpengalaman serta turut aktif menjalankan penyelidikan
  • Penganugerahan Ijazah adalah sama seperti program-program yang ditawarkan secara sepenuh masa di Fakulti.

 

PEMBIAYAAN BAGI YANG LAYAK

PTPTN, KWSP & HRDF

 

CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di laman web http://www.ukm.my/pkp/tatacara-permohonan/bermula 20 November 2020.

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 25 Januari 2021

 

MAKLUMAT LANJUT

Laman web : www.ukm.my/pkp

Emel :  marketingpkp@ukm.edu.my

Facebook : www.facebook.com/pkpukm

Telefon : 03-8921 3995

Whatsapp : www.wasap.my/601156354377

Telegram : https://t.me/askukm

Popups Powered By : XYZScripts.com