Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Pengambilan September 2020 Kini Dibuka

”PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT”

KEMASUKAN KE PROGRAM PRASISWAZAH & SISWAZAH UKM SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2020/2021

PROGRAM SEPARUH MASA

 

PROGRAM PRASISWAZAH

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN

-Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian

-Sarjanamuda Perakaunan Dengan Kepujian

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi, Kompleks PKP KL

-Sarjanamuda Ekonomi Dengan Kepujian

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi


FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

-Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)

*      Pusat Kuliah : UKM Bangi


FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

-Sarjanamuda  Pengajian Islam  dengan Kepujian

(Syariah / Usuluddin & Falsafah / Dakwah & Kepimpinan / Al- Quran & Al – Sunnah / Pengajian Arab & Tamadun Islam )

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi / Kota Bharu / Alor Setar / Johor Bahru / Kuching / Kota Kinabalu

 

PROGRAM SISWAZAH

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

-Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri

-Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi


FAKULTI PENDIDIKAN

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)

-Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)

-Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)

-Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan & Keusahawanan)

-Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)

*       Pusat Kuliah : UKM Bangi


FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA

-Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi)

-Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi

-Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)

-Sarjana Kejuruteraan (Mikroelektronik)

-Sarjana Kejuruteraan (Sekitaran)

-Sarjana Kejuruteraan (Kimia dan Proses)

-Sarjana Kejuruteraan (Mekanik dan Bahan)

-Sarjana Kejuruteraan (Awam)

*       Kelas Malam Sahaja

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi


  FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN

-Sarjana Ekonomi Islam

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi

-Sarjana Keusahawanan dan Inovasi -Penilaian Secara Berterusan-

-Sarjana Perakaunan

*       Pusat Kuliah: Kompleks PKP KL


FAKULTI UNDANG-UNDANG

-Sarjana Undang-Undang Perniagaan

-Sarjana Harta Intelek

*       Pusat Kuliah : UKM Bangi

-Sarjana Undang-Undang

*      Kelas pada Hari Bekerja sahaja

  *       Pusat Kuliah : UKM Bangi


FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

-Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

     * Pusat Kuliah : Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB), P.Pinang & Pusat Pembelajaran PKP UKM, Kolej Yayasan Sabah (KYS), Kota Kinabalu

-Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah / Dakwah & Kepimpinan / Al- Quran & Al – Sunnah / Pengajian Arab & Tamadun Islam )

    * Pusat Kuliah : UKM Bangi

-Sarjana Pengajian Islam (Syariah)

* Pusat Kuliah : UKM Bangi dan Tawau


FAKULTI PERUBATAN

-Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)

-Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)

*       Pusat Kuliah : PPUKM, Cheras

 

Terma & Syarat    

*(Program-program di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa)

*(Penawaran program tertakluk kepada jumlah minimum calon yang layak)

 

KELEBIHAN PROGRAM MELALUI PKP

▶ Semua aktiviti pembelajaran diadakan di luar waktu bekerja (kuliah hujung minggu/kuliah malam)

▶ Pakej yuran amat kompetitif, tiada kos terlindung dan boleh dibayar secara ansuran

▶ Sesi pembelajaran dikendalikan oleh pensyarah berkelayakan dan berpengalaman serta turut aktif menjalankan penyelidikan

▶ Penganugerahan Ijazah adalah sama seperti program-program yang ditawarkan secara sepenuh masa di Fakulti.

 

PEMBIAYAAN BAGI YANG LAYAK

PTPTN, KWSP & HRDF

 

CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di laman web web   https://www.ukm.my/pkp/tatacara-permohonan/  bermula 7 April 2020.

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN:  20 Ogos 2020

 

MAKLUMAT LANJUT  

Laman web : www.ukm.my/pkp

Emel :  marketingpkp@ukm.edu.my

Facebook : www.facebook.com/pkpukm

Telefon : 03-8921 5642 / 5329 /3995 / 5898

Popups Powered By : XYZScripts.com