Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Penyelaras Program Blended Learning

Penyelaras
Program
Hubungi
Dr. Wan Fariza Alyati Wan Zakaria Sarjana Pengajian Islam (Syariah) No. Tel: 03-8921 5556
Emel: aufaa@ukm.edu.my
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun)
Penyelaras
Program
Hubungi
Encik Jamalul Lail Bin Abdul Wahab PhD Pendidikan No. Tel: 03-8921 6288
Emel: jamall64@ukm.edu.my
Sarjana Pendidikan
Penyelaras
Program
Hubungi
Dr Hairunnizam Wahid PhD Ekonomi No. Tel: 03-8921 3453 Emel: hairun@ukm.edu.my
Sarjana Ekonomi Islam
Popups Powered By : XYZScripts.com