Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Penyelaras Program Eksekutif

Penyelaras
Program
Hubungi
Kuala Lumpur & Bangi

En Abdullah Sanusi Othman

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan No. Tel: 03-8921 3579
Emel: asza@ukm.edu.my
Kuala Lumpur & Bangi
Dr Amirul Hafiz Mohd Nasir
Sarjana Muda Perakaunan No. Tel: 03-8921 5546
Emel: amirul@ukm.edu.my
Dr Suhaili Alma 'Amun Sarjana Muda Ekonomi & Sarjana Ekonomi Islam No. Tel: 03-8921 3305
Emel: suhaili@ukm.edu.my
Dr Rosiati Ramli Sarjana Perakaunan No Tel: 03-8921 3430
Emel: rosie@ukm.edu.my
PM Dr Noor Azuan Hashim Sarjana Keusahawanan & Inovasi No. Tel: 03-8921 4977
Emel: azuan@ukm.edu.my

 

Penyelaras
Program
Hubungi
Noorazean Mohd Ali Sarjana Muda Sains Komputer No. Tel: 03-8921 6657
Emel: aliazean@ukm.edu.my/aliazean@ukm.edu.my
Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)

 

Penyelaras
Program
Hubungi
PM Dr Ruzian Markom Sarjana Harta Intelek No. Tel: 03-8921 6382
Emel: ruzian@ukm.edu.my
Sarjana Undang-Undang Perniagaan
Dr Nur Khalidah Dahlan Sarjana Undang-Undang No. Tel: 03-8921 3305
Emel: nurkhalidahdahlan@ukm.edu.my
Penyelaras
Program
Hubungi
Dr Syazwani Mohd Fadzil Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri No. Tel: 03-8921 3049

Emel: syazwanimf@ukm.edu.my

PM Dr Nur Riza Mohd Suradi Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) No. Tel: 03-8921 3593

Emel: nrms@ukm.edu.my

 

Penyelaras
Program
Hubungi
PM Ir Dr Rizauddin Ramli Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) No. Tel: 03-8911 7022
Emel: rizauddin@ukm.edu.my
Sarjana Kejuruteraan (Pengurusan Industri dan Teknologi)
Penyelaras
Program
Hubungi
PM Dr Hanizah Mohd Yusoff Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) No. Tel: 03-9145 8792
Emel: drhanie@ppukm.ukm.edu.my
PM Dr Aniza Ismail Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) No. Tel: 03-9145 8791
Emel: aniza@ppukm.ukm.edu.my​
Penyelaras
Program
Hubungi
En Jamalul Lail Abdul Wahab Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) No. Tel: 03-8921 6288
Emel: jamall64@ukm.edu.my
Penyelaras
Program
Hubungi
Dr Jamsari Alias Kursus Citra Universiti No. Tel: 03-8921 6912
Emel: jamsari@ukm.edu.my
Pn Azlina Aris Kursus Citra Bahasa Inggeris No. Tel: 03-8921 6886
Emel: ina_aris@ukm.edu.my
Dr Wardah Mustafa Din Kursus Citra Keusahawanan No. Tel: 03-8921 6873
Emel: wardahmustafadin@ukm.edu.my
Popups Powered By : XYZScripts.com