Pertanyaan

Untuk sebarang pertanyaan dan maklum balas mengenai program/ kursus yang ditawarkan, sila hubungi:

Jabatan Pemasaran & Pembangunan Perniagaan
Pusat Kembangan Pendidikan, Aras 3, Bangunan Wawasan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor.

☎: 03-8921 5642/5898/3995/5791 |📠: 03-8925 1391
: marketingpkp@ukm.edu.my
facebook : www.facebook.com/pkpukm
Website : www.ukm.my/pkp