Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Senarai Kursus Semester Sepenuh Masa

Prasiswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (Kuwait) (Kemaskini Terakhir: 19/05/21) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dan Sarjana Kejuruteraan Mekanikal

 

Siswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina  (Kemaskini Terakhir: 21/03/21) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
Sarjana Kejuruteraan (Mikroelektronik)
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)
Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
Sarjana Kejuruteraan (Sekitaran)
Sarjana Kejuruteraan (Awam)

Prasiswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (Kuwait) (Kemaskini Terakhir: 29/07/20)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dan Sarjana Kejuruteraan Mekanikal

 

Siswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina  (Kemaskini Terakhir: 15/09/20)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
Sarjana Kejuruteraan (Mikroelektronik)
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)
Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
Sarjana Kejuruteraan (Sekitaran)
Sarjana Kejuruteraan (Awam)

Siswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (Kuwait) (Kemaskini Terakhir: 29/07/20) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan Awam dan Sarjana Kejuruteraan Mekanikal

 

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Program
Senarai Kursus
Bachelor in Business Administration (Kemaskini Terakhir: 16/05/2017)

 

Popups Powered By : XYZScripts.com