Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Unit Pengurusan Program & Rekod Pelajar

Noor Suzilawati Binti Desa

Bidang Tugas

▸Unit Kemasukan
▸Unit Pengurusan Program & Rekod Pelajar
▸Unit Peperiksaan & Pengijazahan


Aznida Binti Mohamed Idris

Bidang Tugas

▸Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB)
▸Fakulti Pendidikan (FPEND)
▸Fakulti Farmasi (FFAR)


Salamiah Binti Mohamad

Bidang Tugas

▸Fakulti Pendidikan (FPEND)


Siti Farhana Binti Ramli

Bidang Tugas

▸Fakulti Kejuteraan dan Alam Bina (FKAB)
▸Fakulti Farmasi (FFAR)


Massarah Binti Abdul Talib

Bidang Tugas

▸Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP)
▸Fakulti Undang-Undang (FUU)


Aimi Amirah Binti Mazli

Bidang Tugas

▸Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP Prasiswazah Eksekutif)
▸Fakulti Undang-undang (FUU)


Mohd Firdaus Bin Ibrahim

Bidang Tugas

▸Fakulti Perubatan (FPER)
▸Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM)
▸Fakulti Sains dan Teknologi (FST)
▸Fakulti Pergigian (FGG)


Narma Binti Hussain

Bidang Tugas

▸Fakulti Perubatan (FPER)
▸Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM)
▸Fakulti Sains dan Teknologi (FST)
▸Fakulti Pergigian (FGG)


Nurul Illiyaliyana Binti Jalil

Bidang Tugas

▸Fakulti Pengajian Islam (FPI)
▸Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
▸Fakulti Sains Kesihatan (FSK)


Nor Khamsatun Binti Yusak

Bidang Tugas

▸Fakulti Pengajian Islam (FPI)


Afifah Binti Sulaiman

Bidang Tugas

▸Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
▸Fakulti Sains Kesihatan (FSK)


Popups Powered By : XYZScripts.com