Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Struktur Program Eksekutif

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Ekonomi Muat Turun

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Ekonomi Muat Turun
Sarjana Ekonomi Islam Muat Turun

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program
Struktur Program
Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program
Struktur Program
Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kuala Lumpur) Muat Turun
 Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
 Sarjana Muda Ekonomi Muat Turun
 Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun
 Sarjana Keusahawanan & Inovasi  Muat Turun
 Sarjana Perakaunan (Modul Audit Dalaman)  Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan

Program
Struktur Program
 Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu) - Bangi Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) (Kemaskini Terakhir: 01/02/16) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Kurikulum Pedagogi) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) - Bangi Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) - Melaka Muat Turun

 

Fakulti Sains & Teknologi

Program
Struktur Program
Sarjana Pengurusan Keselamatan & Industri

Borang Pengecualian Kursus SPKI

Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan & Industri
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti

 

Fakulti Undang-Undang

Program
Struktur Program
Sarjana Undang-Undang Perniagaan Muat Turun
Sarjana Harta Intelek Muat Turun

 

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat 

Program
Struktur Program
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)  Muat Turun
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)
Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)
Sarjana Sistem Maklumat
Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)
Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)
Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)
Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)

 

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Program
Struktur Program
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)  Muat Turun
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer)
Popups Powered By : XYZScripts.com