Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Struktur Program PBJJ

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Psikologi (Kemaskini Terakhir: 24/09/18)

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi

 

Psikologi (Kemaskini Terakhir: 24/09/18) 

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi

 

Geografi (Kemaskini Terakhir: 24/09/18) 

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Geografi

 

Pengajian Bahasa Melayu (Kemaskini Terakhir: 24/09/18) 

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu

 

Psikologi

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi

 

Pengajian Bahasa Melayu

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu

 

Psikologi

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi

 

Pengajian Bahasa Melayu

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu

 

Psikologi

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi

 

Pengajian Bahasa Melayu

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu

 

Pengajian Bahasa Melayu

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu

 

Fakulti Pengajian Islam

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 02/10/20)

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 25/09/19)
Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 25/11/19)

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 09/10/17) 

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

 

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Syariah
 Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
 Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
 Arab & Tamadun Islam Muat Turun
 Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Syariah
 Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
 Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
 Arab & Tamadun Islam Muat Turun
 Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah
Popups Powered By : XYZScripts.com