Syarat & Peraturan

Pengesahan Penyertaan

Hanya peserta yang berdaftar dan telah menjelaskan bayaran sahaja akan disahkan penyertaannya. bayaran mesti dijelaskan selewat-lewatnya seminggu sebelum kursus bermula. Keutamaan akan diberikan kepada peserta yang terawal membuat bayaran.

Penundaaan / Pembatalan Program

Segala langkah yang sewajarnya akan diambil bagi memastikan program/kursus yang dianjurkan adalah seperti yang diiklankan. Namun, tarikh program/kursus adalah tertakluk pada perubahan. Pusat Kembangan Pendidikan (PKP) berhak menunda atau membatalkan program/kursus yang ditawarkan.

Tidak Hadir Program

Yuran yang telah dibayar oleh peserta tidak akan dipulangkan sekiranya peserta tidak hadir pada tarikh program/kursus dijalankan tanpa memaklumkan kepada pihak PKP secara bertulis.

Kemudahan Penginapan

PKP tidak menyediakan penginapan untuk peserta program/kursus.