Aplikasi Mobile

Semakan cuti, peraku dan luluskan cuti kakitangan di mana-mana dan bila-bila masa melalui eCutiApps. Perisian ini membenarkan perakuan dan kelulusan cuti dalam negara yang dipohon oleh kakitangan UKM melalui laman web http://www.ukm.my/ecuti/

Pasang

Aplikasi semakan tempat pengudian Majlis Perwakilan Pelajar UKM

Pasang

Informasi Pengurusan UKM

Pasang