Hubungi Kami

Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM, Bangi Selangor, MALAYSIA.

Tel: +603 8921 5555
Faks: +603 8921 4097
Emel: pkk[at]ukm[dot]edu[dot]my
Program Prasiswazah
Pusat Pengurusan Akademik

Tel: +603 8911 8463 / 8464 / 8465
Faks: +603 8921 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad[at]ukm[dot]edu[dot]my
Program Pascasiswazah
Pusat Pengurusan Akademik

Tel: +603 8911 8468/ 8389
Faks: +603 8911 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad[at]ukm[dot]edu[dot]my
MBA and DBA @ UKM
UKM- Pusat Siswazah Perniagaan
Tel: +603 8921 5782
Faks: +603 8921 3161
Laman web: http://gsb.ukm.my
Emel: admission_gsb[at]ukm[dot]my
Program Eksekutif
Pusat Kembangan Pendidikan

Tel: +603 8921 5331 / 3546
Faks: +603 8925 1391
Laman web: www.ukm.my/kembangan
Emel: pghkmbgn[at]ukm[dot]my
Penyelidikan
Pusat Penyelidikan dan Instrumentasi

Tel: +603 8921 3095 / 3096
Faks: +603 8925 4550
Laman web: http://research.ukm.my/
Emel: drmc[at]ukm[dot]edu[dot]my
Industri dan Masyarakat
Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat

Tel: +603 8921 3032
Faks: +603 8921 4606
Laman web: http://hejim.ukm.my/
Email: tnchejim[at]ukm[dot]edu[dot]my
Internasional
Pusat Hubungan Antarabangsa

Tel: +603 8921 4188 / 4187
Faks: +603 8925 4890
Laman web: http://www.ukm.my/pha/
Emel: oir[at]ukm[dot]edu[dot]my
Alumni
UKM Alumni

Tel: +603 8921 3147
Faks: +603 8925 5452
Laman web: http://www.ukm.my/alumni/
Emel: ppalumni[at]ukm[dot]edu[dot]my