Institut


Institut Sel Fuel (SELFUEL)

Laman Web: http://www.ukm.my/selfuel/
Emel: selfuel@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8031 / 8535

Institut IR4.0 (IIR4.0)

Laman Web: http://www.iir4.ukm.my
Emel: pghiir4.0@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6079 / 6080

Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)

Laman Web: http://www.inbiosis.ukm.my/
Emel: pghinbio@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4546

Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN)

Laman Web: http://www.ukm.my/imen/
Emel: imen@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8020

Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI)

Laman Web: http://www.ukm.my/lestari/
Emel: lestari@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4145

Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS)

Laman Web: http://www.ukm.my/ikmas/
Emel: pghikmas@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 3949 / 3782

Institut Perubahan Iklim (IPI)

Laman Web: http://www.ukm.my/ipi/
Emel: pghikp@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6772 / 6097

Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI)

Laman Web: http://www.ukm.my/seri/
Emel: webmasterseri@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8572 / 8573

Institut Islam Hadhari (HADHARI)

Laman Web: http://www.ukm.my/hadhari/
Emel: pghiih@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6988 / 6989 / 6991 / 6994

Institut Kajian Etnik (KITA)

Laman Web: http://www.ukm.my/kita/
Emel: pghkita@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4641

Institut alam dan Tamadun Melayu (ATMA)

Laman Web: http://www.atma.ukm.my/
Emel: ppatma@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5280

Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI)

Laman Web: http://www.ukm.my/umbi/
Emel: farlizaz@ppukm.ukm.edu.my
Tel: 03-9145 6321 / 9239